Chiara o časih, ko je bila meja

KOLEDAR

<november 2019>
PTSČpSN
    123456789101112131415161718192021222324252627282930

Nižja srednja šola Simon Gregorčič

Koda nižje srednje šole SIMON GREGORČIČ: TSMM820018

Povzetek vzgojno izobraževalne ponudbe

Starši imajo v tajništvu in na spletni strani (PROJEKTI) na razpolago triletni vzgojno izobraževalni program- TVIP za obdobje od 2016 do 2019, ki vsebuje podroben opis vseh didaktičnih, vzgojnih in kulturnih dejavnosti naše šole. Z njim se šola predstavlja svojim uporabnikom in širši javnosti na območju, kjer deluje. TVIP je osnova, na kateri se na šoli izdelajo še vsi ostali načrti, zavezuje vse šolske dejavnike pri opravljanju njihovih dejavnosti in obenem predstavlja vzgojno-izobraževalni dogovor med šolo in starši učencev.

Šolski urnik

Tedensko je 34 ur obveznega predmetnika na 5 dni z enim podaljškom

85 učnega dolga na teden, to je 42 ur in pol na leto nadoknadijo učenci z nastopi, ekskurzijami, izleti in druge dejavnosti, ki jih šola organizira in se odvijajo po pouku

Predmetnik

Predmet Ure
Slovenščina, zgodovina, zemljepis 9 ur
Italijanščina 5 ur
Angleščina 3 ure
Nemščina 2 uri
Matematika in naravoslovje 6 ur
Tehnologija 2 uri
Glasba 2 uri
Umetnost in upodabljanje 2 uri
Telesna vzgoja 2 uri
Verouk/alternativni pouk 1 ura

Učbeniki

Dodatne vzgojno-izobraževalne dejavnosti

Šolski časopis Mlaj

Gledališka vzgoja:

Zdravstvena vzgoja:

Okoljska vzgoja:

Državljanska vzgoja:

Tehnologija

Sodelovanje z drugimi šolami

Šolska orientacija:

sodelovanje v mreži z višjimi srednjimi šolami v zvezi s šolsko kontinuiteto

Športna vzgoja:

Angleščina in Nemščina

Tekmovanja iz znanja in natečaji:

Ekskurzije in izleti:

Individualni posegi:

Organizirani bodo občasno in po potrebi v obliki učne pomoči ali dodatnega pouka (te slednje za projektne in tekmovalne dejavnosti).

Staršem priporočamo, da:

Priložene datoteke

Brošura