Chiara o časih, ko je bila meja

KOLEDAR

<november 2019>
PTSČpSN
    123456789101112131415161718192021222324252627282930

Oglasna deska

Podeljevanje suplenc š.l. 2019/20

ŠOLSKI KOLEDAR 2019/20

Državni načrt spopolnjevanja novonameščenega osebja v šolskem letu 2018/2019

Razpis za izbiro zunanjega izvedenca za opravljanje zadolžitev odgovornega za službo za preventivo in varnost 2019-2020

VPISI ŠOLSKO LETO 2019-20

Razpis osebja za pripravo in posodobitev spletne strani

Volitve za obnovo zavodskega sveta

Volitve v razredne, medrazredne in medoddelčne svete š.l. 2018/19

Imenovanja osebja š.l. 2018/19

ŠOLSKI KOLEDAR 2018-19

Ravnateljske lestvice neučnega osebja za triletje 2017/18 - 2019/20

Razpisi za šolsko osebje š.l. 2017/18

Volitve za obnovo ESP

Zapisnik sej Zavodnega sveta 2017-18

VPISI ŠOLSKO LETO 2018-19

Izvoljeni predstavniki staršev 2017-18

Dokončne zavodske lestvice učnega osebja za š.l. 2017/18, 2018/19, 2019/20

Obvestilo o dokončnih zavodskih lestvicah in sklic suplentov za š.l. 2017/18

Objava začasnih ravnateljskih lestvic

Obvezno cepljenje

Šolski koledar 2017-18

Seznam učbenikov za srednjo šolo- šolsko leto 2017-18

Obvestilo o kriterijih za sprejetje kandidatur na mesto učitelja osnovne šole

Obvestila občine dolina o koriščenju šolabusa in šolske refekcije 2017_18

RAZPIS ZA IZOBRAŽEVANJE OSEBJA

Razpis za zunanje sodelavce

KOLEDAR INFORMATIVNIH SESTANKOV - ŠOLSKO LETO 2017-18

Razpis za notranje izvedence o razvojnem načrtu

Odbor za šolsko refekcijo v miljaki občini

Sklic na podeljevanje suplenc na osnovi dokončnih pokrajinskih in ravnateljskih lestvic

Objava posodobljenih ravnateljskih lestvic - december 2016

Letni Finančni Načrt 2017

Imenovanja učnega osebja za šolsko leto 2016-17

Razpis za prevode

Volitve v razredne, medrazredne in medoddelčne svete 2016-17

Razpis za notranje osebje- vodenje jezikovnih delavnic

Objava posodobljenih ravnateljskih lestvic - oktober 2016

Letni načrt dejavnosti učnega osebja

Podeljevanje začasnih suplenc

Šolski koledar 16-17

Razpis za 1 prosto mesto v otroškem vrtcu

Razpis za 1 prosto mesto na srednji šoli - natečajni razred A032 Glasba

Razpis za 3 prosta mesti na osnovni šoli

Učbeniki za šolsko leto 2016-17

Objava končnih izidov na srednji šoli

Glasbena revija 2016

Lestvice vpisanih v otroške vrtce Večstopenjske šole Pangerc za šolsko leto 2016-17

KRITERIJI ZA VPIS V OTROŠKI VRTEC

Zapisniki sej Zavodnega sveta (triletje 2015-2018)

Razpis za notranjega načrtovalca- PON

Koristne informacije ob vpisu v 1.razred osnovne in srednje šole

Triletni VIP

Vpisovanja on-line za šolsko leto 2016-17

Imenovanje ocenjevalne komisije za triletje 2015-18

Načrt šolskih dejavnosti 2015-16

Informativna brošura o deželnem in dodatnem zavarovanju

Izvoljeni predstavniki staršev, učnega in neučnega osebja v Zavodnem svetu

Objava posodobljenih ravnateljskih lestvic

Smernice za dodeljevanje zdravil v šoli

Volitve za obnovo zavodnega sveta

Volitve za obnovo medoddelčnih, medrazrednih in razrednih svetov

Ravnateljski šolski koledar 2015-2016

Objava dokončne pokrajinske lestvice nečnega osebja 2015-16

Seznam učbenikov srednje šole za š.l. 2015-16

Informacije in obrazci prošnje za Občinski športni center

Obrazci za koriščanje šolske refekcije in šolabusa

Razpis za vključitev ali posodobitev pokrajinske lestvice neučnega osebja

Obnovljena deželna pogodba o zavarovanju učencev in osebja šol v deželi FJK

Objava 3. pasu dokončnih zavodskih lestvic neučnega osebja za obdobje 2015-17

Zapisnik o poteku volitev za obnovo ESP

Objava lestvic za otroški vrtec

Volitve za obnovo ESP

Objava 3.pasu začasnih ravnateljskih lestvic neučnega osebja za obdobje 2014-16

Objava 2. pasu dokončne zavodske lestvice neučega osebja za obdobje 2014-16

Zapisniki sej Zavodnega sveta (triletje 2012-2015)

Smernice Zavodnega sveta za VIP 2014-15

Objava sestave zbornih organov z izvoljenimi predstavniki staršev

Imenovanja v sklopu VIPa

Odredba o začasnih lestvicah 2. in 3. pas ravnateljskih lestvic

Objave lestvic

Volitve za obnovo razrednih. medrazrednih in oddelčnih svetov

Odredba o objavi dokončnih ravnateljskih lestvic 2. in 3. pas

Dokončne lestvice 2. in 3. pas

Objava dokončnih ravnateljskih lestvic 2. in 3. pas

Začasne lestvice 2. in 3. pas

Objava ravnateljskih lestvic 2014-17- 1.pas dokončne

Dekret dokončne lestvice 1.pas

Šolski koledar

Šolski koledar 2014-15

Sklepi o odobritvi obračuna 2013 in rebalansa 2014

Sklepi Zavodnega sveta

Seznam učbenikov za srednjo šolo

Začasne pokrajinske lestvice neučnega osebja

šolska refekcija

KRITERIJI ZA OPREDELITEV PRAVICE DO PREDNOSTNEGA VPISA V POSAMEZNI ODDELEK OTROŠKEGA VRTCA

PREDNOSTNI VPIS V OV PIKA NOGAVIČKA DOLINA

Sklep zavodnega sveta o rebalansu december 2013

Posodobitev pokrajinski lestvic 2013/2014