Chiara o časih, ko je bila meja

KOLEDAR

<november 2019>
PTSČpSN
    123456789101112131415161718192021222324252627282930

Osnovna šola Fran Venturini v Boljuncu in Borštu

Celodnevna osnovna šola

Boljunec - Boršt - Pesek

KODA ŠOLE TSEE82002A

Boljunska in borštanska šola sta od šolskega leta 1997/98 združeni v enotno šolsko skupnost s širšim okolišem, ki zaobjema Boljunec, Boršt in Pesek z bližnjimi vasmi in zaselki.
Obe šolski stavbi obdajata prostorni dvorišči in sta bili pred nekaj leti obnovljeni. Izvedeni obnovitveni posegi omogočajo smotrno uporabo prostorov v obeh šolah in nudijo pogoje za prijetno celodnevno bivanje.

Otroška risba

Učitelji

Na šoli poučujejo sledeči učitelji:
Fernanda Blasina (verouk 1. r.), Bernarda Brce (veruouk 2., 3. r., 4.r. in 5.r.), Maura Cepar, Martina Samec (angleščina), Jasmina Grgič, Matija Jogan, Eugenia Kozina, Alessandra Mignacca, Annamaria Pancrazi, Patrizia Prodan, Friderik Zeriali in Valentina Bertocchi.

Šolski sodelavci:

V Boljuncu: Danijel Cej in Tatjana Delizaimovic

V Borštu: Vera Bevilacqua in Marijan Gruden

Urnik

Šola deluje s celodnevnim poukom. Učenci so tedensko v šoli 40 ur.

Pouk se prične
- v Boljuncu ob      7.50,
- v Borštu ob     8.00,
zaključi pa se
- v Boljuncu ob   15.50,
- v Borštu ob    16.00.

Varstvo

Šolski sodelavki stopita v službo ob 7.30 in poskrbita za varstvo otrok, ki se pripeljejo s šolskim avtobusom. Varstvo je zajamčeno tudi učencem, ki jih starši privedejo v šolo prej zaradi svojih službenih obveznosti. Prav tako je varstvo učencev zajamčeno do odhoda avtobusa po zaključku pouka. Ostali učenci vstopijo v šolo 5 minut pred začetkom pouka.

Poslopje osnovne šole v Boljuncu
Poslopje osnovne šole v Boljuncu

Pouk

Na celodnevni osnovni šoli poteka pouk zjutraj in popoldne. Učenci se v šoli učijo, ponavljajo in utrjujejo vsebine, pridobivajo znanje, spretnosti in učne navade. Med odmori se skupaj igrajo.

Domače naloge

Učenci dobivajo domače naloge le ob petkih. Koristno je, če učenci vadijo vsak dan branje.

Učbeniki

Učenci prejmejo zastonj slovenska in italijanska berila ter angleške in veroučne knjige. Večino slovenskih učbenikov ali delovnih zvezkov nudi Ministrstvo za šolo in šport Republike Slovenije.

Odmori

V jutranjih urah imajo učenci 20-minutni odmor za malico in razvedrilo, po kosilu pa še daljši odmor za skupne igre in sprostitev.

Dvorišče osnovne šole v Boljuncu
Dvorišče osnovne šole v Boljuncu

Kosila

V obeh šolskih prostorih sta primerno urejeni jedilnici. Jedilni list je razobešen na oglasni deski.

Prevozi

Občinska uprava nudi prevoz učencev v obe šoli. Šolski avtobus krije progo od Gročane prek Peska in Boršta do Boljunca ter v nasprotno smer. V jutranjih urah je tudi zagotovljen prevoz učencev iz Doline in Lakotišča. Šolskega avtobusa se poslužujemo še za prevoz v telovadnico in bazen, ter za nekatere skupne dejavnosti ali ekskurzije.

Urniki šolskega avobusa so izobešeni na oglasni deski.

Poslopje osnovne šole v Borštu
Poslopje osnovne šole v Borštu

Ekskurzije in izleti

Glej prilogo na oglasni deski: dodatne vzgojne dejavnosti.

Šolske pobude in projekti

Glej prilogo na oglasni deski: dodatne vzgojne dejavnosti.

Dvorišče osnovne šole v Borštu
Dvorišče osnovne šole v Borštu

Stiki z družinami

Roditeljski sestanki so ponavadi petkrat v letu.

Govorilne ure:
Vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16. do 17. ure.
Zaželjeno je, da se starši učiteljem predhodno najavijo.

Poročanje staršem o uspehih učencev

Glej prilogo na oglasni deski: "Načrt dejavnosti"

Šolski koledar

Glej prilogo na oglasni deski

VPISI

V mesecu januarju in februarju potekajo vpisi v prvi razred. Na šoli v Boljuncu bomo učiteleji na informativnem srečanju za starše bodočih prvošolčkov opisali delovanje naše šole.

Za dodatne informacije se lahko obrnete do učiteljev ali si ogledate ravnateljsko spletno stran www.vspangerc.eu

Priložene datoteke

brošura slo

brošura ita