Chiara o časih, ko je bila meja

KOLEDAR

<november 2019>
PTSČpSN
    123456789101112131415161718192021222324252627282930

Temeljni dokumenti

RAV 2017

Zapisniki sej Učnega zbora

Zapisniki sej Zavodnega sveta

Načrt o inkluziji 2016

Program za preglednost in celovitost

Kriteriji odbora za vrednotenje dela učnega osebja

Pravilnik Zavodnega sveta in priloge

Triletni vzgojno izobraževalni program

Poročilo o samoevalvaciji

Razvojni načrt

VIP 2015-16

Šolski kurikel v vertikali- telesna vzgoja

Šolski kurikel v vertikali - glasba

Šolski kurikel v vertikali - umetnost in upodabljanje

Šolski kurikel v vertikali -tehnologija

Šolski kurikel v vertikali - naravoslovje

Šolski kurikel v vertikali - matematika

Šolski kurikel v vertikali - zemljepis

Šolski kurikel v vertikali - zgodovina

Šolski kurikel - nemščina

Šolski kurikel v vertikali - angleščina

Šolski kurikel v vertikali - italijanščina

Šolski kurikel v vertikali - slovenščina

VIP 2014-15

Načrt o inkluziji

Pravilniki za razne stopnje

Listina šolskih storitev