Chiara o časih, ko je bila meja

KOLEDAR

<november 2019>
PTSČpSN
    123456789101112131415161718192021222324252627282930

Upravna transparentnost

Manifestazione di interesse servizio GDPR

Javni razpis za izbor notranjega oz. zunanjega izobraževalca za likovno delavnico o slovenskih motivih

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Razpis za izbiro zunanjega izvedenca za opravljanje zadolžitev odgovornega za službo za preventivo in varnost 2019-2020

Razpis za izbor zunanje izobraževalne agencije za izobraževanje slovenskih šolnikov na Tržaškem

Drugi razpis za izbiro zunanjega izvedenca za opravljanje zadolžitev odgovornega za službo za preventivo in varnost

Razpis za izbiro zunanjega izvedenca za opravljanje zadolžitev odgovornega za službo za preventivo in varnost

RAZPIS ZA IZOBRAŽEVANJE OSEBJA

Obvestilo o prijavi za vodenje zakladniške službe

Razpis za notranje osebje- vodenje jezikovnih delavnic

Razpis za dobavo 20 prenosnih računalnikov

Evidentiranje odsotnosti

Razpis za 1 prosto mesto v otroškem vrtcu

Razpis za 1 prosto mesto na srednji šoli- natečajni razred A032 Glasba

Razpis za 3 mesta učitelja na osnovni šoli

Smotri o dostopnosti

FESR - PON Obvestilo zainteresiranim podjetjem

Letni Finančni Načrt 2016

Razpis za zunanjega načrtovalca- PON

Indice non operativo

FESR Evropski fond za regionalni razvoj - PON Nacionalni operativni program za šole

Zapisnik odbora za točkovanje prijav zunanjih izvedencev za likovno delavnico

Curriculum vitae Danijela Malalana

Zapisnik odbora za točkovanje prijav zunanjih izvedencev za jezikovne delavnice z lutkami

Razpis za vodenje likovne delavnice

Razpis za vodenje lutkovne delavnice

Poročilo o samoevalvaciji-RAV

Izidi državnega preizkusa znanja INVALSI

Posodobljene ravnateljske lestvice učnega osebja

Register plačil

Zapisnik seje odbora za točkovanje notranjega osebja

Razpis za sobotne jezikovne delavnice

Zapisnik odbora za točkovanje

Razpis za izbor notranjega sodelavca za projektno delo na Večstopenjski šoli J. Pangerc

Odobritev rebalansa za finančno poslovanje 2015

Odobritev obračuna za finančno poslovanje 2014

4. Zapisnik seje ocenjevalne komisije za izbor pristojnega zdravnika

Razpis za pristojnega zdravnika

3. zapisnik komisije za točkovanje P1.4.6

Letni Finančni Načrt 2015

Razpis za izbor zunajega izvedenca- psihologa

Zapisnik odbora za točkovanje notranjih kandidatov

Razpis za notranje sodelavce- P3.4.5 Sobotne jezikovne delavnice

Objava študijskih in poklicnih naslovov kandidatov, ki so dobili največ točk

Objava lestvice razpisov za izbor zunanjih sodelavcev

Razpis izbor zunanjih izvedencev za projektno dejavnost v šolskem letu 2014-15

Razpis izvedenca za dvojezični elektronski dnevnik

Obrazci za rebalans 2014

Obrazci obračun 2013

4.razpis - Objava lestvice

Lestvica zunanjih izvedencev za angleščino- 2 .razpis

Objava lestvice 2 razpis za zunajega sodelavca (angleščina)

Notranji razpis za lektoriranje

Sintetična lestvica po razpisu za notranje osebje P3.3.6

Objava obrazcev za Letni finančni načrt 2014

Sklep o finančnem načrtu 2014

Objava obrazca za rebalans 2013

2. razpis za izbor zunanjega izvedenca za angleščino na srednji šoli

2. JAVNI RAZPIS ZA IZBOR ZUNANJEGA SODELAVCA ZA OSNOVNO ŠOLO

Lestvica kandidatov na razpise 2014

Razpis za izbor zunanjega izvedenca za pouk glasbe

Razpis za izbor zunanjega izvedenca za pouk glasbe

Razpis za izbor zunanjega izvedenca za pouk glasbe

Razpis za izbor zunanjega izvedenca za pripravo učencev na Prežihovo srečanje

Razpis za izbor zunanjega izvedenca za pouk umetnosti in upodabljanja

Razpis za izbor zunanjega izvedenca za predavanje o puberteti

Razpis za izbor zunanjega izvedenca za prehrambeno in okoljsko vzgojo