Chiara o časih, ko je bila meja

KOLEDAR

<november 2019>
PTSČpSN
    123456789101112131415161718192021222324252627282930

Vzgojno-izobraževalni program za šolsko leto 2013/2014

Vzgojno izobraževalna ponudba večstopenjske šole je temeljni dokument, sprejet in odobren na 3. redni seji zbora učnega osebja. V njej se odraža kulturna in jezikovna posebnost naših šol in predstavlja hkrati sintezo načrta kurikularnih in izvenšolskih dejavnosti ter obliko organizacije in didaktičnih postopkov učno vzgojnega procesa v luči avtonomije. Te smernice upoštevajo poleg organizacijskih in didaktičnih vidikov na podlagi šolske avtonomije tudi svobodo poučevanja, primeren odnos in pripravljenost učnega osebja do delovanja v učno vzgojnem procesu na podlagi poklicne etike ter odločujoče dejavnike okolja, v katerem deluje šolska ustanova. Delovna skupina, ki je listino oblikovala, je natančno in iz vseh zornih kotov analizirala zgoraj navedene dejavnike tako ob upoštevanju posebnosti okolja kot storitev v tem okolju, kakor tudi ekonomske, socialne in kulturne značilnosti uporabnikov teh storitev.

Na podlagi pričujoče ponudbe dobijo porabniki vse potrebne informacije glede načrtovanja in izvajanja vzgojno didaktičnega kurikuluma, ki je enoten za vse šole tega ravnateljstva ne glede na posebnosti določenih šol.
Program vam je na razpolago v PDF formatu.